A közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kerül sor:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Általános közzétételi lista​

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2. Székhely

2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

telefonszám: +36 24 952 639

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

faxszám: –

6. Központi elektronikus levélcím

iroda@szszmvarosfejleszto.hu

7. A honlap URL-je

http://szszmsportcsarnok.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefonszám: +36 24 952 639

Telefaxszám: –

Ügyfélfogadás helye: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.

Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Sámson László Zsoltné

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő, szerda: 9:00-12:00

Kedd, csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Péntek: 9:00-12:00

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Közfeladatot ellátó szerv vezetője: Szontágh Ferenc József

Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének beosztása: ügyvezető

Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének telefonszáma: +36 24 952 639

Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének telefaxszáma: –

Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének elektronikus levélcíme: szontagh.ferenc@szszmvarosfejleszto.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A Társaság felépítése egyszintű, nincsenek szervezeti egységek.

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A Tásaság vonatkozásában nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségnek és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím.)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv)

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata jegyzője

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Telefonszám: 06-24/505-506

Telefaxszám: N/A

Földrajzi hely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.

Elektronikus levélcím: jegyzo@szigetszentmiklos.hu

Honlap: https://szigetszentmiklos.hu/szervezeti-egysegek

Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés alapján

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 79.

Telefonszám: +36 1 885 6042

Telefaxszám: N/A

Földrajzi hely: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225/1

Elektronikus levélcím: pest@iroda.e-cegjegyzek.hu

Honlap: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/cegbirosagi-callcenter

Irodai félfogadás:

Hétfő-kedd: 8:30-11:30

Szerda: 8:30-15:30 (ezen a napon 12 és 13 óra között nincs ügyfélfogadás

Csütörtök-péntek: 8:30-11:30

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Telefonszám: 06 (1) 484-9100

Telefaxszám: 06 (1) 484-9200

Földrajzi hely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 54.

Elektronikus levélcím: szamvevoszek@asz.hu

Honlap: http://www.asz.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: –

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: 06 1 459 4843

Telefaxszám: –

Földrajzi hely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Postacím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Elektronikus levélcím: fogyved@pest.gov.hu

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/szervezet/fogyasztovedelmi-foosztaly

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Hétfő – csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

Péntek: 9:00-13:00

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: +36 1 792 7881

Telefaxszám: +36 1 792 7881

Földrajzi hely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Postacím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Elektronikus levélcím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: –

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Telefonszám: +36 1 317 7666

Telefaxszám: N/A

Földrajzi hely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Elektronikus levélcím: titkarsag@pmkik.hu

Honlap: www.pmkik.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hétfő – Csütörtök: 9:00 – 15:00

Péntek: 9:00 – 12:00

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata jegyzője

Telefonszám: 06-24/505-506

Telefaxszám: N/A

Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés alapján

Fogadóóra helye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 1 885 6042

Telefaxszám: N/A

Irodai félfogadás:

Hétfő-kedd: 8:30-11:30

Szerda: 8:30-15:30 (ezen a napon 12 és 13 óra között nincs ügyfélfogadás

Csütörtök-péntek: 8:30-11:30

Irodai félfogadás helye: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225/1

Állami Számvevőszék

Telefonszám: 06 (1) 484-9100

Telefaxszám: 06 (1) 484-9200

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: –

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 54.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Telefonszám: 06 1 459 4843

Telefaxszám: –

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hétfő – csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

Péntek: 9:00-13:00

Ügyfélfogadás helye: 1088 Budapest, József krt. 6.

Postacím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Telefonszám: +36 1 792 7881

Telefaxszám: +36 1 792 7881

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: –

Ügyfélfogadás helye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Postacím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Telefonszám: +36 1 317 7666

Telefaxszám: N/A

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hétfő – Csütörtök: 9:00 – 15:00

Péntek: 9:00 – 12:00

Ügyfélszolgálatának helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 81.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – ld. különösen 13. § 1. pont (településfejlesztés)

Adatvédelmi tájékoztató

Adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

–          Sportcsarnok üzemeltetése, fenntartása, bérbeadása

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

–          Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaórák helyszínének biztosítása a Sportcsarnokban: ingyenes,

–          Szigetszentmiklós bejegyzésű és éves önkormányzati támogatásban részesülő egyesületeknek a Sportcsarnok kedvezményes díjon történő bérbeadása

–          Szigetszentmiklósi oktatási intézmények részére a Sportcsarnok kedvezményes díjon történő bérbeadása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Sportcsarnokot hétköznaponként reggel 7:30-tól délután 16:30-ig az Ádám Jenő Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés órákra és iskolai rendezvényekre használja. 16:30 órától a helyi sport- és kulturális egyesületek tartják itt foglalkozásaikat. A fennmaradó időpontokat a szabad piacon értékesítjük.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

ÁJTI Sport- és rendezvénycsarnok óra- és bérleti díjak összegének meghatározása

 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Szerződéses partnerek nyilvántartása

Formátum: szerződések papír alapú nyilvántartásban; e-mail címek elektronikus formában

Adatkezelés célja: közérdekű feladatok végrehajtása; szerződések teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) e) pont (közérdekű feladat végrehajtása), GDPR 6. Cikk (1) b) pont (szerződés teljesítése)

Adatkezelés időtartama: polgári jogi szerződés esetén a szerződés megszűnésétől számított 5év (elévülési idő)

Érintettek köre: természetes személy szerződéses partnerek, illetve jogi személy szerződéses partnerek természetes személy kapcsolattartói

Adatok forrása: az érintett személyesen, illetve az érintett foglalkoztatója

Egyébként a Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Ajánlattételi felhívás

Szerződések közzététele

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató közérdekű adatok megismerése iránti igények intézésének rendjéről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

A Társaság irányítása egyszintű,  nincsenek szervezeti egységek.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Közérdekű adatok megismerése iránti igényt a következő módokon lehet kezdeményezni:

– személyesen, illetve írásban: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.

– e-mail útján: szontagh.ferenc@szszmvarosfejleszto.hu

– telefonon: +36 24 952 639

– telefaxszám: –

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Szontágh Ferenc József ügyvezető

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága 8/2022 (II. 23.) számú Határozata

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága 8/2022 (II. 23.) számú Határozata

3. Gazdálkodási adatok

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nem volt ilyen.

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem volt ilyen.

 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésre szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincs ilyen

 1. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

SZSZM NKft_Uzleti_terv_2017.év_v01.2017.05.15
SZSZM NKft_Uzleti_terv_2018.év_v01.2018.05.10
SZSZM NKft_Uzleti_terv_2019.e_v_v01.2019.05.15 SCS
SZSZM NKft_Uzleti_terv_2021.év_v02.2021.08.19_SCS
SZSZM NKft_Uzleti_terv_2022.év_v01.2022.03.10_SCS
SZSZM NKft_Üzleti_terv_2023.év_v01.2023.03.08_SCS
SZSZM Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti terve
 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Beszámoló 2022. SZSZM Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 20210228 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat 20210228

Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2019. üzleti évről SZSZM Nonprofit

SZSZM Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2020. évről

SZSZM Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámoló dokumentumai

SZSZM_NKFT_KV_jelentes_2021 SZSZM_NONPROFIT_KFT_EREDMENYKIMUTATAS_2016 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_EREDMENYKIMUTATAS_2017 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_EREDMENYKIMUTATAS_2018 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_EREDMENYKIMUTATAS_2019 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_EREDMENYKIMUTATAS_2021 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_KIEGESZITO_MELLEKLET_2021_SZVSCS könyvvizsgált 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_KIEGESZITO_MELLEKLET_SZVS 2020 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_MERLEG_2016 SZSZM_NONPROFIT_KFT_MERLEG_2017 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_MERLEG_2018 SZSZM_NONPROFIT_KFT_MERLEG_2019 

SZSZM_NONPROFIT_KFT_MERLEG_2021

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Nincs ilyen.

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak létszáma: 4 fő

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 40 217 255 Ft

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezető tisztségviselők létszáma: 3 fő

Vezető tisztségviselők juttatásai összesen: 7 209 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 1. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Támogatási szerződés 2023

Vállalkozási szerződés_Kisép_Generál Kf

Vállalkozási szerződés_Kisép_Generál Kft.

 1. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Társaság vonatkozásában nem releváns.

 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem volt ilyen.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Nem volt közbeszerzés.

Különös közzétételi lista a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján

 1. Közzétételi egység: Vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Vezető tisztségviselő neve

Szontágh Ferenc József

2. Vezető tisztségviselő tisztsége/munkaköre

Ügyvezető

3. Vezető tisztségviselő megbízási díja:

Nem részesül javadalmazásban

4. Vezető tisztségviselő megbízáson felüli egyéb járandóságai

Az ügyvezető egyéb járandóságokban nem részesül.

5. Vezető tisztségviselő jogviszonyának megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

Az ügyvezető a jogviszony megszűnése esetén nem részesül pénzbeli juttatásban.

 1. Közzétételi egység: Felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Felügyelőbizottsági tagok neve

Kövesdi László

Kasza Judit

dr. Vántsa Botond

2. Felügyelőbizottsági tagok tisztsége/munkaköre

Kövesdi László felügyelőbizottság elnöke

Kasza Judit felügyelőbizottság  tagja

dr. Vántsa Botond felügyelőbizottság tagja

3. Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja

207.000 Ft/hó

4. Felügyelőbizottsági tagok megbízáson felüli egyéb járandóságai

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb járandóságokban nem részesülnek.

5. Felügyelőbizottsági tagok jogviszonyának megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

A Felügyelőbizottság tagjai a jogviszony megszűnése esetén nem részesülnek pénzbeli juttatásban.

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az aktuális jóváhagyott üzleti terv kereshető formátumban

SZSZM NKft_Üzleti_terv_2023.év_v01.2023.03.08_SCS

2. Az aktuális jóváhagyott éves beszámoló kereshető formátumban

Beszámoló 2022. SZSZM Nonprofit Kft

3. A lefolytatott közbeszerzési eljárások listája és dokumentumai

Nem volt ilyen.

4. A Társaság által lefolytatott beszerzései eljárások dokumentumai (ajánlattételi felhívás, jegyzőkönyv, ajánlattevő vállalkozás neve és a megkötött szerződések összegszerűen), amennyiben a beszerzési eljárás olyan szerződés megkötésére irányul, aminek a nettó értéke az 1 millió Ft-ot várhatóan eléri

Ajánlattételi felhívások

5. A nettó 1 millió Ft-ot elérő szerződések adatai teljes körűen géppel olvasható, kereshető, táblázatos formában

Szerződések közzététele